Els cossos i les sensacions...


Obra:Viure (p. 40)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Els cossos i les sensacions són sagraments de Déu. Això, tan patent i tan bell, és oblidat per molts creients. Desgraciadament hi ha molt maniqueisme en les religions i en les persones devotes. L'alegria, netament sensual, expressada en el Càntic dels Càntics o en el psalm 104 no solament hauria de ser recordada i assumida pels jueus i pels cristians sinó que hauria d'orientar tota moral. Sant Francesc, en el Càntic del germà sol, contemplava les criatures com a imatges del Creador. Igualment Maragall en el Cant Espiritual expressa el goig que sent pel món creat, que no li representa cap obstacle per encaminar-se a Déu ans al contrari el voldria com a company de benaurança. Els autors d'aquestes obres mostren tenir l'ànima neta.

Sigui el que sigui, sempre és més noble i gratificant contemplar les criatures com a realitats positives i humanitzadores, que no pas com a esca del mal. Tot és pur i transparent pels qui són purs. Que l'escalf de les sensacions acotxi els humans, elles que són fidels amigues dels amics!