La fada de Ribes


Obra:Canigó (p. 374-375)
Municipi:Campdevànol
Comarca:Ripollès

testing image

La fada de Ribes

Adéu, coves de Ribes,
ja no us veuré mai més,
fontana remeiera d'aigües vives,
cistell de flors de Núria
amb faixes de verdor al cel suspès.
Ja el ressò no oiran de ma cantúria
pujant los traginers per lo camí,
i el pastoret que vetlla en la boscúria
en la ribera estesos
mos tovallons no obirarà al matí.
Mai més d'amor encesos
vindran los cavallers a aquella cova
que sols l'amor obrí;
si algú mon niu retroba,
lo trobarà sens mi!
En eixes valls a rellevar ma fama,
vestit de foc i flama
ja ve el Comte l'Arnau;
boscos, soleis, masies que el cor ama,
per sempre adéu-siau!