testing image

Barcelona, 14 d'agost 1899

 

Anton:

[...]Altrament, aquí ens trobem molt bé i em sembla que et plaurà. Ara tinc als pares i a les germanes amb minyones, etc., de modo que això és una espècie de tribu. La casa és gran i espaiosa, bon jardí, i al peu del tren i del tramvia de vapor. És carrer d'Alfonso, nº 79, Sant Gervasi. No et facis muntanyes del venir-hi perquè tant se val agafar el tramvia com el tren de Sarrià, que en deu minuts te porta a l'estació de Sant Gervasi: baixes, puges l'escala que hi ha a l'andén i un cop dalt, a davant, decantant-se a l'esquerra veus una casa que està aislada i té un reixat a cada banda: passes davant del primer, passes davant de la casa; i en el segon reixat trobes una cadena, estires fort, se sent un so una mica majestuós, te vénen a obrir de seguida, i ja hi ets. Ves si és senzill.[...]

 

Joan