Una altra forta impressió...


Comarca:Barcelonès

testing image

Una altra forta impressió és la que rebo cada ve­gada que, en passar per aquesta gran ciutat de l'Hospitalet, agafo el vell autobús Oliveras i veig la urbanitza­ció tocant a la vella capella romànica de Santa Eulàlia de Provençana, gairebé ofegada avui dia per l'espaiosa església nova (ben reeixida, per cert) i per totes les construccions d'edificis i avingudes que la circumden. Talment sembla que, tapant-la i amb el desori de cotxes motoritzats que hi passen contínuament, ofeguin la seva història.

Bellvitge i l'esglesiola romànica de Santa Eulàlia de Provençana foren les dues primeres velles peces de re­cord que encara avui se m'apareixen d'aquell vell Hospitalet dels anys 1930, quan s'escaigué de fer-ne la meva residència.