El llevant a Sitges


Obra:Llibre de Sitges (p. 44)
Municipi:Sitges
Comarca:Garraf

Just, davant l'entrada de l'església, abans de descendir per les escales que ens duran fins al passeig de la Ribera i al Marítim, tenint a la vista el canó que domina l'horitzó de la mar, podem llegir un poema de Joan Barat (Barcelona, 1918-1996), un altre de David Jou i un fragment del dietari de Pere Gimferrer (Barcelona, 1945) que evoquen instants i visions des d'aquest lloc de panoràmica privilegiada.

testing image

El llevant a Sitges

Penetra pels carrers,
entre les cases blanques.
Sobta secretes veus
i enamora clavells
que vessen pels ampits
de mal closes finestres.
Diríeu: tot el mar
cavalca dins la vila.
Valsa amb la tarda gris
per cimals de palmeres.
I la veu creix i creix
per tota la Ribera,
contra els pins abatuts
i els ulls de les finestres.
Un desig vehement
aleshores us crida:
ser bandera o penell
dins la claror robada.