testing image

La Drassana

Li dissort, més que el temps, és qui ha atuïdes
eixes parets que ahir foren drassana,
d'on van sortir amb senyera catalana
naus e lenys e galees e tarides.
Les naus, que per Don Jaume conduïdes,
feien ahir a Mallorca cristiana,
les que a arraixos i xurma musulmana
a sos cataus d'Alger empenyen ardides.
Les que d'en Llúria oïnt la veu de tro,
imposaven dels peixos a l'esquena
les barres del reialme d'Aragó.
Era quan nostra pàtria, rica i plena
de regnes conquerits amb son tisó
feia a Castella generosa ofrena.