Deu tenir setze o disset anys...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Dia 21[desembre de 1989]

Deu tenir setze o disset anys. Al tren de Sarrià, seu al meu davant, a l'altra banda del passadís, i llegeix el Mecanoscrit. Absorta, no alça els ulls en cap parada, ni quan algú entra al seu compartiment, i es mossega els artells de la mà amb els llavis. ¿És un «vici» o bé es tracta que s'ha endinsat per un passatge particularment emocionant de la novel·la?