Novíssima oda a Barcelona


Obra:Poesía completa (p. s.p)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Novíssima oda a Barcelona (Capítol sisè, fragment)

Per als jocs del 92 es feren
obres molt ambicioses que encara avui perduren
i que els barcelonins bé poden contemplar:
així el Passeig Marítim, des del Morrot
fins a la Vila Olímpica, i unida
l'ampla zona esportiva de la Diagonal
amb Montjuïc, i els tres cinturons enllestits,
i el túnel del Vallès, i l'arranjat Estadi,
i el joiell que anomenen Palau d'Esports Sant Jordi...
Netejà Barcelona la cara a les façanes,
i el Port fou ja el primer de la Mediterrània,
i desaparegueren els focus de misèria.
Ningú no distingeix avui entre nosaltres
els ciutadans antics dels immigrants
perquè ja som un tot: i la gent parla
no sols el català i el castellà,
sinó també el francès i encara més l'anglès.