Les dames del passeig de Gràcia


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Les dames del passeig de Gràcia

Ara veieu si no és cortesia,
veure les dames en plàcida via,
totes folrades i amb joies de preu
—perquè tot d'una que el temps s'arraulia
van al Passeig cada dia a migdia:
deixen els cotxes i passen a peu —.

Ara veieu si no és cortesia.
Ara veieu.

Les coses flonges que es met llur bellesa
les engavanya de dolça peresa;
el solellet les mirades n'atreu.
Unes hauran l'amoreta permesa;
d'altres menaren un nin, que amb sorpresa
cintes, velluts, en son cos veu arreu.

Ara veieu si no és gentilesa.
Ara veieu.

A cadascuna— ¡divina esperança! —
veure-la amb joia, guanyar la fermança
d'una mirada dolcíssima i breu;
i sols amar-les quan van allunyant-se:
sentir una mica de bri de recança
quan és passat llur somrís i llur veu...

Ara veieu si no és benaurança.
Ara veieu.