Les cases de senyors dintre de la vila...


Comarca:Alt Penedès

Els tres textos següents mostren tres visions molt diferents de la plaça de la Constitució, un dels espais emblemàtics de la ciutat. En primer lloc, trobem una descripció del Baró de Maldà (Barcelona, 1746-1819) que ofereix una estampa de la Vilafranca de les darreries dels segle XVIII; el segon text, de Josep Vallverdú, torna a mostrar la mateixa estampa, però ja en els anys setanta del segle XX. S'hi pot observar en ambdós casos l'evolució del gènere costumista en llengua catalana. El tercer text, un poema d'Antoni Massanell, s'allunya completament dels altres dos, ja que es tracta d'una reflexió lírica al voltant del significat de la plaça en la vida del jo poètic.
testing image
Veu de Ricard Giramé:http://canal.uvic.cat/uploads/audio/sIBAkecmpvd0Aaq3DRT0.mp3

Les cases de senyors dintre de la vila són: la del senyor baró de Sant Vicenç, al costat de la parròquia, frente de la plaça; la de Desvalls; la d'Espuny o de Berardo en una placeta contigua a la plaça de las Voltes, que és la millor de Vilafranca, ample per cinc cotxes de frente i bastant llarga, amb algunes cases noves, denotant-ho la blancura de sos frontis passant un hom sota dels pòrtics a una i altra banda de plaça, quals són quadrats i no voltes, podent-s'hi passejar còmodament en temps de calor, pluja i altres inclemències de temps. En aquella plaça i carrer, que ix al costat de la parròquia, s'hi sol fer lo mercat, a on acut tota la gent de ambos sexos de la vila i de tota la rodalia del terme per comprar i vendre.De menestralia, n'hi ha un número suficient, de totes arts mecàniques. No falta algun metge i cirurgià en dita vila.