Els dos altres nuclis forts...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Els dos altres nuclis forts que subsistiren fins entrats els anys setanta al Poble Sec foren a la carretera de Montjuic (32 barraques que també donaven al passeig de la Primavera) i al camí de Cariteu —33 barraques—, molt amagat darrera el Teatre Grec, on els seus habitants havien de compartir la pre­sència de la policia quan hi anava alguna personalitat a veure la funció, perquè era un lloc estratègic darrera els alts arbres que coronen la vella expedrera, avui teatre. El consol dels veïns és que no havien de pagar per sentir les obres, ja que veure-les era impossible, perquè ells eren just a sobre de l'escenari, a molts metres, això sí.

A la primavera de 1975 només restaren uns barracons prefabricats, a quatre passes de l'Escola del Bosc, on vivien els darrers barraquistes del Poble Sec, segurament aquells que no tenien cap possibilitat de pagar una entrada als pisos de La Mina que la «generositat» de l'Ajuntament els ha proporcionat després d'un segle de barraquisme en aquest sector. Sembla que són unes deu famílies. Resta també, com sempre si no protesta algú, la runa de moltes barraques enderrocades al llarg del vell camí que pujava després del carrer del Poeta Cabanyes, el més, barraquista del Poble Sec i el lloc on nasqué Joan Manuel Serrat.