Pel que fa a la recerca d'escenaris oberts...


Obra:Les nits de Barcelona (p. 101-102)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Pel que fa a la recerca d'escenaris oberts, la tria del Teatre Grec representa un positiu i innegable encert. El lloc ja constitueix per ell mateix un bell espectacle i s'harmonitza meravellosament amb les grans paraules, amb els gestos i actituds que han fugit de l'escenari tancat. Es pot creure sense desviar-se de la veritat que el teatre s'adiu millor a una sala tancada. No obstant, el marc elegit per als Festivals d'Estiu potser afegeix a les representacions matisos i valors que cercaríem debades en locals teatrals.

El Teatre Grec té una personalitat tan gran, que es converteix en el veritable protagonista de tot allò que s'hi fa. El seu marc obliga a crear una singular combinació d'austeritat i espectacle, de riquesa i economia, de grandesa i equilibri, d'intimitat i discurs.

Dins d'aquest marc, cal replantejar les normes de l'espectacle i resoldre múltiples problemes, tot pensant més en la compensació de treballar en el bellíssim escenari que en el premi en metàl·lic i l'aplaudiment del públic.

La veritat és que el Teatre Grec posseeix una harmonia pròpia a la qual cal supeditar tots els elements de l'espectacle. Cal anar-hi cercant un rigor estètic i social, diferent del que ens serveix per a apropar-nos a tant i tant teatre minúscul de cada dia. Ni estilitzacions ni simplificacions gratuïtes, sinó els elements escenogràfics estrictament indispensables, reduïts a la mínima expressió. I una importància primordial atorgada als llums, que han d'adaptar-se a opulències i subtileses en consonància amb el magnífic marc i les característiques de les obres posades en escena.