testing image

Els rars amics encara plens de vida (tants són els que hem perdut!) es recordaran que a la rebotiga teníem els retrats dels companys que havien passat per L'Avenç. Tots els conservo; així com, del fet de l'homenatge, en tinc reunits, sense excepció, tots els elements. El pas del nostre associat Sr. Ponsa ens va llegar un administrador, ja vell, que era anomenat per nosaltres el senyor Quim (de cognom es deia Servat). Va passar alguns anys ordenant papers i enganxant retalls. D'això va venir que conservo tantes coses ordenades (essent ja, com era, prou afectat a guardar papers): talment, que podria escriure unes memòries de L'Avenç. El Sr. Quim va ésser el propulsor i organitzador de L'Eco de la Treballada, que va anar sortint durant dos anys (1912 i 1913), principalment redactat pels aprenents de la impremta. Un dia va dir-nos que l'endemà no vindria perquè no es trobava massa bé. Al cap de tres dies l'acompanyàvem al cementiri. Pobre Sr. Quim! Mai no havia mancat a la seva obligació ni mai no s'havia queixat!