Van baixar dones i cistells...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Van baixar dones i cistells, al ser a la plaça d'en Rovira, i vinguen les guitarres i amunt. Altres cotxes que arribaven van anar vessant més comitives, i d'Horta, i de Sant Andreu, i de Gràcia i per tots costats no es veien més que grans colles que anaven pujant la muntanya. Allí obrers, amb el gec blau, gorra negra i espardenyes, amb la bóta enlaire, la dona aprop i els infants saltant al darrere; allí parelles i més parelles caminant donant-se les mans, amb els ulls encesos de goig i els llavis vermells de desig; allí menestrals endiumenjats aturant-se de tant en tant per anarveient el panorama; allí vailets lleugers com cabres, trescant pels marges i saltant parets per fer-se passar el delit de córrer; allí colles uniformades: un casino de manyans que havien posat de racó cinc cèntims cada setmana per anar a fer un dia de platxèria; i allí tocar de guitarres, i crits, i cants, i panderos, i acordeons, i un sol que emborratxava els homes i coloria les dones, i tots amunt, amunt sempre i visca!, com un estol d'aucells de gàbia que els havien donat llibertat i corrien cap als arbres.