A part de L'Avenç, vàrem emprendre força publicacions ...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

A part de L'Avenç, vàrem emprendre força publicacions. En el primer Avenç, de petit format, ja havia donat una comèdia titulada Divendres, d'En Conrad Roure. En 1889 i 1890 vaig do­nar com a fulletó els Cants íntims, de l'Apel·les Mestres; el meu primer assaig de bibliografia, l'Anuari bibliogràfic català de 1888 (l'any de l'Exposició Universal), i l'Atlas dels Viatges d'Ali-Bey, desconeguts en català. Després de la unió amb En Casas, les obres editades varen sovintejar: Montalba, novel·la d'En Bosch de la Trinxeria; Trescant per les serres, narracions aparegudes de pri­mer a L'Avenç, d'En Pons i Massaveu; la crònica d'En Turell; les edicions precioses de La intrusa i Espectres. Aquestes dues darreres em recorden les festes modernistes de Sitges i la moguda representació de l'obra de l'Ibsen al teatre Olimpo. Tant parlaven de modernisme els articles d'En Cortada i d'En Brossa, que no tenia res d'estrany que vinguessin alguns clients de bona fe a la llibreria perquè els servíssim un tractat de modernisme, els quals sovint se n'anaven creguts que ens negàvem a vendre'ls-el.