A Vilafranca, encara hi flota l'esperit equànime...


Obra:Tres guies (p. 1028)
Comarca:Alt Penedès

La capella de Sant Joan, situada a la plaça del mateix nom, data del 1307 i és d'estil gòtic. Consta d'una sola nau i hi perviuen elements de la tradició romànica tardana, com el portal principal i l'ornamentació dels capitells i mènsules. Des del punt de vista històric, cal destacar que la capella va pertànyer a l'Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, tot i que, actualment, resta tancada al culte i s'utilitza com a sala d'exposicions. Pel fet de tractar-se d'un exemple cabdal per entendre l'arquitectura medieval dels Països Catalans, Josep Pla va dedicar-hi aquest fragment a les Tres guies. El text és un exemple de com l'autor va assimilar la tradició romàntica iniciada en la primera meitat del segle XIX per autors com Lamartine o Chateaubriand i es va dedicar a descriure, moltes vegades amb un component eminentment subjectiu, els principals edificis arquitectònics i monuments de la Catalunya del seu temps.

testing image

A Vilafranca, encara hi flota l'esperit equànime, una mica irònic, de la terra de Manuel Milà, tan fi i equilibrat com els seus monuments tan notables. El primer és l'església de Sant Joan, a la plaça de la Verdura, exemplar preciós de l'arquitectura romànico-ogival catalana (transició del segle XII), que no és sinó l'antiga capella del convent de l'Orde de l'Hospital de Jerusalem, joia de la ciutat. Els seus tres portals romànics són d'una puresa de línies bellíssima, incomparable. Els sostres i l'absis, amb els seus finestrals gòtics primitius, són realment remarcables.