testing image

Un altre dia acompanyo En Verdaguer a declarar en el susdit inter­dicte. La seva declaració i les d'altres testimonis rebuts en el mateix acte demostren tan clarament el millor dret de la part contrària que, en sortir del Palau de Justícia, tracto tot seguit d'induir el meu amic a una transacció per evitar-nos una condemna desastrosa. Mal impressionat com ell també en sortia troba molt encertat i convenient el meu consell; però així que un dels seus paràsits que ens acompanyava, un geperudet que no puc recordar ara com es deia, li pega una estrebadeta al manteu (no tan dissimuladament però, que jo no arribés a veure-ho), ja tenim el pobre mossèn Cinto ajornant sa decisió. Aquesta, tot i les raonades instancies que li féu l'advocat i jo diverses vegades, no ve mai. El que ve, sí, és la prevista sentència amb costes. Torno llavors a casa del client per notificar-li el desastre.