Poques iglésies hi ha a Barcelona...


Obra:La fabricanta (p. 60-70)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Poques iglésies hi ha a Barcelona, i en particular aleshores, en què no s'havia ni tan sols pensat en fer l'actual restauració, com l'antiquíssima de Sant Pere, per a recloure l'esperit davall d'aquella aclaparadora nau de pedra llisa i negra, i molt més en aquella hora matinal en què els temples, sense funcions i sense el moviment de la concurrència que més tard hi acudeix, se presenten amb tota sa austera severitat. Ben ferma en sos propòsits, l'Antonieta obrí la porta, prengué l'aigua beneita i es trobà completament a les fosques. La naixenta claror del sol no arribava pas a trencar la boirosa negror d'aquella iglésia sense finestrals; per lo que, a l'entrar-hi, sols vegé les llengüetes d'or dels dos ciris de l'altar major, essent precís avançar un tros endins per a què sos ulls, ja un xic acostumats a les tenebres, comencessin a distingir la taca blanca de la casulla del sacerdot i el roquet de l'escolà, los llargs graons del presbiteri, l'encontorn dels ennegrits altars, los rengles de cadires i la silueta de les comptades persones que, amb trajos tan foscos com tot lo que les rodejava, oïen devotament aquella missa matinal.