A la meva filla Maria quan tenia un any en temps de guerra


Municipi:Viladrau
Comarca:Osona

El nom del casal ve de l'herbolari Bofill, rebesavi del poeta Jaume Bofill i Mates (Guerau de Liost), que al segle XVIII, es convertí en un reputat botànic que es dedicà a la recol·lecció de plantes medicinals del Montseny. Va ser distingit pel rei Ferran VII amb la dignitat de "Boticario de Cámara de Su Majestad". Ca l'Herbolari, a la primera meitat del segle XX, va ser habitatge del crític i assagista Jaume Bofill i Ferro que hi congregà literats i personatges diversos. Especialment destacable és el sojorn que hi féu durant la Guerra Civil (1936-1939) de Marià Manent i la seva família, del qual sorgí el dietari El vel de Maia. Reproduïm un poema de Guerau de Liost cantant les excel·lències de l'indret, un altre de Manent evocant una vivència molt emotiva amb la seva filla Maria, que es complementa amb un dels dos fragments del dietari que descriu la mateixa vivència, mentre l'altre fa referència a l'aspecte del l'excel·lent parc-jardí que envoltava la casa.
testing image

A la meva filla Maria quan tenia un any en temps de guerra

Se'ns acosten al ràfec les banques de l'avet
i, lluny, quin so pregon fa estremir la finestra?
És trista la muntanya al cor del fred,
i és trista aquesta olor de la pobra minestra.

Com la rel, com el fruit en la boira de l'hort,
damunt la sina clara vas nodrint-te, adormida,
i s'assembla al silenci de la mort
aquest tebi silenci de la vida.