testing image

Impromptu a Sant Martí de Provençals

L'autumne afina sos reflexos dolços
als vidres de les cases i al setí.
Cadeneta al monyó, jo duc als polsos
el fred i el sol de l'estiuet d'aquí.

Als teus afores bruns, raval de l'alba,
jo hi aniria a somniar en l'amor:
masos vells amb calç nova i cortines malva,
hores de llautó sonor.

Ja tornaré a la carretera blanca
on els autos fan núvols a l'atzur.
A les brases podrides del teu caliu de branca
decantaré un record obscur.