testing image

25 d'abril de 1953 (fragment)

He conegut en Josep Pla, amb motiu de la conferència que, sobre el paisatge i les figures en l'obra d'ell, vaig donar el dia 14 a la Casa del Libro —abans, Catalònia— dintre d'un homenatge que en Cruzet li ha organitzat. Aquell dia, havia de parlar també en Foix, però era a Itàlia, i en Romeu va llegir el text d'ell, breu, i més aviat en forma d'article. Després, el dia 17, van parlar l'Antoni Vilanova i l'Espriu. En Pla hi era present, totes dues vegades. I en la breu coneixença amb mi diria que va néixer, molt ràpidament, una amistat. Alhora, inesperadament, m'ha deixat plantejat el tema de la meva manera de ser, en un sentit més o menys anàleg al que en aquests darrers temps em preocupava.