En un racó del bar i apartats de tothom s'hi refugiaven l'àngel de Déu


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

En un racó del bar i apartats de tothom s'hi refugiaven l'àngel de Déu que era en Salvat-Papasseit i el seu company fraternal Emili Eroles. Tenien el virus revolucionari ficat al cos i s'esbravaven redactant un full setmanal retolat Un Enemic del Poble. En Salvat era «gorkià», que ve de Gorki, i signava els seus escrits amb aquell pseudònim. L'Eroles també ho era, però no pas tant com ell. El pobre Salvat se'n va anar d'aquest món abans d'hora i l'Eroles es va quedar sol. La febre revolucionària se li va anar calmant de mica en mica. Un cop calmada, es féu llibreter de vell i avui, ja calmat del tot, i d'això ja fa anys, és, entre els del gremi, un dels més fins.

En aquells temps, tot i la inseguretat del nostre viure —el meu i el dels altres—, la incertesa del demà i àdhuc del demà passat que eren, normalment, d'un color força tronat, estàvem tots nosaltres, i el país igualment, molt més alegres que no ho està, en general, la gent d'ara. No sé si m'enteneu...