El primer cabaret a l'estil dels de París


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

El primer cabaret a l'estil dels de París que va fun­cionar a Barcelona durant la guerra del 14 fou el Bar del Centro. Estava situat a la Rambla del mateix nom, entre els carrers de la Unió i el de Sant Pau. Al costat mateix de la porta per la qual s'entra a l'escenari del Liceu. I al soterrani d'aquell establiment. Era tronat i feia tuf d'humitat. Era tan casolà que s'hi podia anar en cos de ca­misa i amb les espardenyes a retaló. S'hi va apilar de se­guida tota l'«aristocràcia» que aleshores brollava pels carrers d'aquells voltants, en els quals, certament, n'hi havia molta.[1]