testing image

L'obra d'en Clavé


Quan l'arpa dels humils polsà la Poesia,

ses notes de dolor vibraren per l'espai,

i el geni d'En Clavé, que d'art i amor vivia,

serví de tornaveu per no oblidar-les mai.

 

Com arbre corsecat, el poble s'aclofava,

cedint al fort impuls d'un aire corruptor;

mes, quan l'excels Clavé va dur la nova saba,

de sobte reverdí, florint amb abundor.

 

Ell fou qui asserenà la pensa enterbolida

signant als fills heroics del fatigós treball

una alba amb cants d'ocells, un sol expandint vida,

i un cel esperançat i clar com un mirall.