Com a sacerdot, no hi valgué l'haver-me mortificat...


Obra:Prosa (p. 315)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Com a sacerdot, no hi valgué l'haver-me mortificat, divuit anys seguits, dient missa a prop de migdia en ob­sequi seu; se'm tragueren llicències de dir-la. Com a poe­ta, havia escrit dintre d'aquella casa l'oda «A Barcelona», los Idil·lis, Canigó, Lo somni de sant Joan, Caritat i altres llibres en què hi ha un epitalami «Al desposori de don Claudi López», una elegia a la mort de sa germana i una altra a la mort de son pare. Li dediquí L'Atlántida acabada en sos vapors, com la flor més bella d'inspiració que ha­via trobada en lo camí de la vida. Doncs, totes aqueixes obres amb lo demés que he escrit havia de ser ignominiosament embargat. ¿Quin mal he fet perquè se'm tracte aixís?