La música començà a ressonar per tot aquell saló...


Obra:Calaix de sastre I 1769-1791 (p. 161-162)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

La música començà a ressonar per tot aquell saló, i com los Srs. nuvis isqueren a ballar lo primer minuet. O sí, de criats no en compareixia cap per servir lo xocolate. Espera que esperaràs, desocuparen les cadires i tamborets los senyors, qui aconsolat de no prendre xocolata i qui procurant-lo prendre per allí dins en algun quartet. La cosa prou anava abundant, no perdent-se gens ni mica pels senyors de la casa ni pels criats. Lo moure's les senyores per anar-se'n al saló a prendre lloc a l'oir la música ne fou la causa, si no anà ben servit lo tal agasajo. En fi, lo primer minuet dels Srs. nuvis robà l'atenció de tothom i la música del minuet, excel·lent obrilla del Sr. hereuet del marquès de Puerto Nuevo, que sens est n'ha compost altres, amb alguna contradansa. Vint músics tocaven sos violins, flautiners i contrabaix dalt a la balustrada o tribuna que circueix lo saló.