Dia 2 de febrer de 1773. Les cases de la Rambla


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Dia 2 de febrer de 1773. Les cases de la Rambla, òlim d'Ametller i del doctor Fontanet, que vull dia pertanyen a l'Exm. Sr. Manuel Amat, mon oncle, la una queda ja del tot derribada, i fets la maior part dels fonaments de la nova fàbrica de la casa; i se tirarà luego a terra la d'Ametller, havent-se format de fusta lo dissenyo de la cas nova pel Sr. virrei del Perú