La plaça per antonomàsia...


Obra:Barcelona era una festa (p. p. 137-138)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

La plaça per antonomàsia, la més popular, era la Boqueria, dita oficialment de Sant Josep. Era, ensems, mercat central, abans d'instal·lar-lo al Born. De matinada, la Rambla s'omplia de carros de verdura i fruita, vinguts del delta del Llobregat i del Maresme. La Boqueria era la catedral del proveïment. A la banda de la Rambla, hi compraven els senyors. La zona del darrera, llindant amb l'Hospital, era el mercat popular, la Gardunya. Hi paraven les pageses, amb fama de ven­dre a preus inferiors. La Gardunya era, naturalment, un mercat pletòric de color i de pintoresquisme, subministrador de primera matèria als escriptors costumistes. És allí on s'estilava principalment l'epítet de «cabassos de dotze» designant les compradores que es llevaven tard i que amb ínfules de senyoriu, però amb la butxaca prima, confiaven que les pageses sacrificarien preus abans que tornar-se'n la mercaderia a casa.

A primers de segle calculo que hi devia haver a la ciutat una quinzena de mercats. Sant Josep, Santa Caterina, la Concepció i Sant Antoni eren, per llur importància, considerats de primera. Una mena de segona divisió la formaven els mercats de la Llibertat, del Born, de la Barceloneta, de Sants, d'Hostafrancs, del Ninot, Abaceria Central (Travessera de Gràcia), de Sant Gervasi, d'Horta, del Clot, de la Sagrera, de Sant Andreu i de la Unió (Poble Nou).

El de Sant Josep i el de Santa Caterina eren per essència els majoristes. Hi acudien a proveir-se els venedors dels altres mercats i de les tendes de barri. Naturalment, l'esperança i la il·lusió que un centre de venda a l'engròs vendria més barat a la menuda, feien que Sant Josep i Santa Caterina gaudissin d'una nodrida concurrència de consumidors. L'àrea d'influència de la plaça de la Boqueria, sobretot, s'estenia molt enllà