testing image

III (Fragment)

A plaça pertot refilen
sacs de gemecs, corns i flautes
i la gent guaita els ramells
de floretes d'or i plata.

A empentes se fa fer lloc
lo floret de fadrinalla;
les jaies que porten ret
los més balladors ja els saben.

Pren cadascú sa parella
donant-li un ram d'or o plata
qui millor pot; callen tots,
i romp la primera dansa.

Cada cop que giravolten
les fadrines de la plana
si enlluernen los ramells,
lluen mes los ulls encara.

Qualque gelós s'enretira
per no fer-ne trasmudança,
masegant la barretina
darrera el rengle d'espatlles.

Mes lo vent de Montseny bufa,
l'ombra pel Besós s'escampa;
i de la plaça s'allunyen la música i les rialles.

Ai, vila de ma naixença,
com t'enyor eixa diada!