Les cases barates d'Horta...


Obra:Lluny d'aquí (p. 106-107)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Les cases barates d'Horta, com també d'altres que encara quedaven a la ciutat, eren construccions senzilles, d'una sola planta, construïdes amb motiu de l'Exposició Internacional de 1929, per donar habitatges als obrers nouvinguts a la ciutat i a persones que vivien a la muntanya de Montjuïc i que calia reallotjar. Un pas intermedi entre el barraquisme i els pisos suposadament normals. Les cases barates d'Horta, situades al peu del Turó de la Peira, ara dins de Nou Barris, amb les parets blanques, els mínims patis al davant i una vida més aviat relaxada al carrer, mig rural, a en Tomàs sempre li havien cridat l'atenció. Eren a l'altre extrem del que significaven les torres benestants dels carrers propers d'Horta, com Campoamor o el mateix Salses. En Tomàs coneixia l'existència d'una petita capella a les cases barates, l'església de Sant Francesc Xavier. Els seus avis hi havien anat alguna vegada, encara que normalment anaven a la del carrer de Campoamor. L'església de Sant Francesc Xavier era més aviat per a l'humil veïnat de «les cases».