Comencem pel portal del nord...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Comencem pel portal del nord, el de la plaça Nova. Les torres altes que flanquegen l'entrada del carrer del Bisbe són les mateixes que defensaven el portal de la ciutat romana. Per a poder-nos donar tot el seu valor evocatiu, els manca el mur superior que les unia, i l'arc semicircular de la porta; sobren, en canvi, els pisos alts, afegits en èpoques avançades.

Davant el portal, la plaça fou expansió obligada per al mercat, el qual no tenia cabuda en el dens ordit dels carrers interiors. Di­verses ampliacions degué sofrir la plaça, però cap de tan coneguda com la del segle XIV, que fixà el seu perfil i la batejà amb el nom de plaça Nova que encara conserva. Segons les hores del dia servia com a mercat de pa o d'hortalisses i volateria, o per a vendre-hi mobles vells i trastets casolans, i així mateix serví bastant sovint per al depriment mercat de captius, que també eren anomenats esclaus.

El mercat motivà l'aparició d'hostals en el veïnatge de la plaga, destinats als proveïdors forasters, de botigues per als revenedors i de tallers per a la restauració dels mobles que s'hi venien. No ens sorprendrà la notícia que els bastaixos freqüentaven aquesta plaça per al trasllat dels mobles ni que, essent molts, arribessin a formar una confraria. La confraria dels bastaixos tingué per patrona la Mare de Déu de la Victòria, situada en una capella de l'arc que unia les dues torres de l'antic portal, i tingué sepulcres i osseres a la veïna església de  Santa Llúcia, on encara es veuen les lloses amb inscripcions al·lusives.