Retrat literari


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Retrat literari

 

La lletra A té dos traços rectes i inclinats que, partint

del punt més alt de la lletra, es dirigeixen

als extrems de la base; un petit traç horitzontal

completa el dibuix d'aquest signe.