Dia 24 de març de 1790...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Dia 24 de març de 1790. Ha amanescut lo dia amb pluja, i enterament núvol, com en los tres antecedents dies, havent plogut tota la nit, ha continuat est dia sens casi parar, continuant los llevants forts.

A mar queden detinguts cinc o sis bastiments carregats d'algunes noranta-cinc mil quarteres de blat, anclats que queden per no exposar-se  a perdre, venint-los lo vent contrari i tempestuós per entrar al port; fent-se de dia en dia més dificultosa l'entrada de les embarcacions, per causa de la gran còpia d'arenes que deixa el Besós aquí; havent-se de pocs anys retirat molt lo mar de la plaia de Barcelona.