I el centre, el seu centre. Janés va trobar-lo a...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

I el centre, el seu centre. Janés va trobar-lo a començ de l'any 1934 quan llançava al públic el primer número de «Quaderns Literaris».

L'obra que escollí com a primer número d'aquesta benemèrita col·lecció no podia ser més ben triada. Fou: «Presons imaginàries» de Pere Coromines, que feia anys era exhaurida i que mereixia una edició popular i amb tots els honors.

Més il·lusionat que mai, Josep Janés anava de l'un a l'altre dels seus amics, amb paquets de fulls de propa­ganda de la seva col·lecció i mostrant el primer número dels «Quaderns Literaris». Algú va dir-me que a dins de la cartera o sota l'aixella duia exemplars de «Presons imaginàries» i amb ells anava com un gos amb un os, de tan content i satisfet que estava.

Amb vint-i-cinc exemplars d'aquest primer número deis seus «Quaderns Literaris» va presentar-se un vespre al bar La Flor de l'Hospitalet-centre, on ens havíem vist en una altra ocasió ja esmentada. Venia a ensenyar-me la realitat del seu projecte madurat i, sobretot, a parlar-me sobre la manera d'organitzar en el nostre sector la venda i les subscripcions.