No podem dir, de cap de les maneres, que...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

No podem dir, de cap de les maneres, que els «Quaderns Literaris» foren una altra bella aventura de Josep Janés i Olivé. No. Els «Quaderns Literaris» foren la gran, la tangible realitat d'una obra meravellosa que estabilitzà el poeta-editor, abans de la guerra civil. Força abans.

Janés acabava de sortir de l'aventura nobilíssima d'«Avui. Diari de Catalunya». Els seus amics sabíem que covava d'altres projectes. Aquesta vegada —probablement desenganyat dels mirallets dels grans rotatius que tant l'atraien, però que requerien una sòlida base financera per estabilitzar-los a llarg termini, fins que rendissin, econòmicament parlant, per ells sols—, s'orientava d'una manera diferent, a la recerca del seu centre, des d'on millor orientar-se.