Sí, no tinc més patrimoni que la meva ploma...


Obra:Vindicación personal (p. 783)
Municipi:Vic
Comarca:Osona

testing image

Sí, no tinc més patrimoni que la meva ploma, però la meva ploma és per a mi un patrimoni honrosíssim. i molt suficient per viure amb independència.