El Museu Arqueològic Artístic Episcopal de Vic...


Obra:Tres guies (p. 819-820)
Municipi:Vic
Comarca:Osona

testing image

El Museu Arqueològic Artístic Episcopal de Vic és un cas alliçonador de la força de voluntat d'aquest país. Fou fundat l'any 1889 pel bisbe Morgades. Té, doncs, el museu, gairebé tres quarts de segle d'existència. En aquest espai d'anys s'ha convertit en un dels primers museus d'arqueologia i d'art cristià d'Europa i en la més excelsa i apreciada joia de la ciutat de Vic. A Catalunya, després del Museu de Barcelona, el de Vic el segueix i en alguns aspectes el supera. El seu creixement ha estat ràpid; el nombre de peces, considerable; la qualitat d'alguna té una apreciació universal. Dispers abans en unes sales so­bre el claustre de la catedral i en el segon pis del Palau Episcopal, avui està instal·lat en un edifici situat a l'esquerra de la catedral, mirant cap a la porta del temple. Aquest museu és proporcional, admirablement distribuït d'acord amb les idees més recents de la tècnica museística. És un veritable encant de mu­seu. Estic segur que el creador del museu antic, l'inoblidable mossèn Gudiol, hauria considerat amb ulls entendrits la formació de l'actual. Aquest museu, amb la seva personalitat, completa admirablement el de Barcelona. Hi ha alguns artistes que es troben més ben representats en el de Barcelona; per al contacte amb altres serà indispensable (per exemple, en el cas impressionant de Ramón de Mur) recórrer al de Vic.

Sobre la nostra pintura gòtica es tenien a principis de segle idees i notícies poc precises. Després del llibre que el senyor Gudiol i Cunill ha dedicat a aquest ca­pítol de la nostra pintura, tot ho veiem més clar, siste­matitzat i concís. Vic o la voluntat. Vic o la tenacitat. Si totes les nostres ciutats haguessin mantingut la voluntat, la tenacitat que Vic ha desenrotllat al llarg de l'últim mig segle, el país tindria un aspecte molt diferent. Ha estat un esforç limitat en l'espai, un esforç local, tot evitant la dispersió i la vaguetat. I, de la cosa local, n'ha sorgit la universalitat de Vic.