En temps normals acudia únicament al districte cinquè...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

En temps normals acudia únicament al districte cinquè gent de condició modesta. Senyors, encara ben pocs. Villa Rosa, mentrestant, només feia la viu-viu. En esclatar la guerra del 14, es posà de moda. Va tenir-ne una bona part de culpa la literatura descobridora que a partir d'aquell moment li va caure damunt. Aleshores fou quan el Barri Xinès va començar d'ésser-ho i deixà d'ésser, de mica en mica, districte cinquè. ¿De què li va venir el canvi de nom? El causant directe de l'estropici fou en Francesc Madrid, periodista dinàmic, avui difunt. Aquests subjectes solen ésser perillosos. Feia un setmanari truculent que es retolava «El Escándalo», en el qual publicava reportatges sensacionalistes. Es ficà pel districte, i d'una raconada fosca i de trascantó li va sortir un xinès autèntic. Com que era manefla es va sentir, no pas periodista, sinó perdiguer. D'on havia sortit? Què hi feia? Com hi havia caigut? N'hi havia d'altres?, va preguntar-se. Va escorniflar per aquells tocoms abruptes i va descobrir-ne qui-sap-los. S'allargà a la perifèria i n'hi va descobrir molts més. Els uns venien bijuteria barata pels carrers, per les places i per les terrasses dels cafès. D'altres, mascles i femelles, feien d'artistes de variétés. Titulà el reportatge «China-Town», que vol dir barri xinès en anglès, i el nom, traduït al català, va fer fortuna.