La taverna a que fem referència...


Obra:Sota Montjuïc (p. 23-24)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

La taverna a que fem referència tenia dugues portes: l'una, al carrer de Trentaclaus, l'altra, al carrer de Migdia, i el taulell del copeig estava a mà esquerra del portal que donava al carrer de Trentaclaus. La nostra gent se n'entrà a l'interior, on hi havia unes taules de fusta, aleshores molt concorregudes per gent del veïnat, i, acomodant-se com pogueren, s'assentaren i varen demanar algunes copes de Cazalla perquè els anés el sopar avall, i allí continuaren la seva discussió.

Al defora se sentien els crits dels venedors de diaris, els cants allunyats de dones recloses en les cases veïnes i de les que amb rialles forçades escometien als vianants, i elles amb la punta del cigarro a la boca, les mans a la butxaca del davantal, lluïen el seu pentinat extravagant.

L'atmosfera de la taverna s'anava atapeint amb fum del tabac. Les converses semblaven confondre's en una sola remor. L'amo, diligent, ajudava al mosso perquè era un moment de feina.