L'estiu era com els partits de llargues...


Obra:Matèria de Bretanya (p. 42)
Municipi:Altea
Comarca:Marina Baixa

testing image

L'estiu era com els partits de llargues que jugaven els homes els diumenges al carrer Fondo; pilota ve pilota t'envie. I les pilotes eren la gent que carregava els muls amb les eines més necessàries i les màrfegues de pellorfes de dacsa seques, que quan et ficaves al llit feien ric rac, com si tots els ratolins del món correguessen per damunt de totes les pellorfes seques de dacsa del món. I l'estiu era el carrer Fondo per on venien les pilotes i se n'anaven. I la partida de llargues era la vida que vivíem a l'estiu, perquè la calor ens portava agafats de les mans seues i les mans de la calor eren fetes de cel blau i de sol fort i de dies llargs i de clarors de nit tèbia.