testing image

Flor d'esperança

 

Mare de Déu! no entens? pel cel de Montserrat

s'alcen clemant-TE a glòria el cant de mil ocells,

el sol de les campanes, l'alè blanc de l'encens;

T'invoca "Glòria, glòria!" el poble agenollat.

 

Mare de Déu! Tu immòbil estàs i pensarosa;

als ulls no tens més llàgrimes al cor Tu portes closa

de tantes que T'oprimen una més gran dolor!

 

No estàs aquí: pel móm per mar, per terres llunyes

Tu vas amb vestes negres en cerca dels Teus fills;

que és dispergit Ton poble, que és anguniat d'enyor.

 

Porta'l, Mare de Déu, pel vast camí del món;

porta un raig de llum al cor de l'exiliat!

Un fil hi ha d'esperança: posa-hi la Santa mà!

L'havem banyat de llàgrimes i és cert que florirà!