Llenega pla, a penes mòbil...


Obra:Camins i ombres (p. 73-74)
Comarca:Bages

testing image

Llenega pla, a penes mòbil, el Llobregat, entre premuts canyars i pollancres que tremolen i tornen al vent la seva fulla de plata, resplendent. Un home parla amb un altre, manotejant i colèrica la cara, assegut en un pedrís de la carretera, sota un poll.

Monistrol es veu llarg, una filera de cases penjades a mitja muntanya del Montserrat, sobre el riu. Són d'un color viu i amb anys a sobre. L'amfiteatre muntanyenc és grandiós, una presència aclaparadora. La processó de les cases ho humanitza. El pont que salva el corrent és, també, gegantí, de tres arcs, car la barran­cada és pregona.

És població atapeïda, Monistrol, bastida sobre roques desiguals, muntanya amunt.