Epigrames del port (I)


Obra:Poesies completes (p. 54-55)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Epigrames del port (I)

A l'ombra d'un vaixell un mariner somia
—una testa boirosa de mariner del nord—
i en despertar quiet, la mirada extasia
en l'aspecte magnífic de la visió del port.

Mes del somni venint, enterbolit encara,
ell que sobre del mar és etern vagabund,
sent un dubte d'infant i no sap pas a on
s'ha dormit, que la llum sigui tan bella i clara.