Vanitas Vanitatum


Obra:El clam a l'erm (p. 19)
Municipi:Berga
Comarca:Berguedà

A la ronda de Queralt, nº 13, hi ha un edifici d'estil modernista dissenyat el 1913 per l'arquitecte Ignasi Maria Colomer. Fou propietat i residència del pintor i poeta Josep Maria Martín (Berga, 1920-2005) que signava amb el pseudònim de Bernat Meix i feia un tipus d'obra molt irònica i humorística d'exigent formalitat marcada pel mestratge del trobador Guillem de Berguedà. A la vorera del davant hi podem llegir el següent poema.

testing image

Vanitas Vanitatum

Un hom, ben alt puc dir-ho, és un baró de dot.
Picat damunt la llinda del petri casalot
l'escut de ma nissaga allotja un aligot.
Corcat rajol amaga mon remorós bossot.

No faig el tabalot qui de llibrots fretura.
—Ensumo que eix desig és contra la natura—.
Conreo displicent de dames la pastura
i envido al set i mig amb gran desimboltura.

Aprovo l'escultura. Tinc al capçal del llit
un bust que quan la peti memorarà el subscrit.
I com que vull que consti tot ço que un hom ha dit
ho signo amb l'afamada empremta de mon dit.