testing image

Quan admirem els ferros de la Pedrera podem veure-hi els Gargallo i Juli González posteriors. A les concavitats i convexitats de la façana ja hi ha l'Henry Moore que apareix cap als anys quaranta. En les formes on dominen els paraboloides hiperbòlics, el record de Gabo i Pevsner es fa present. [...]

 

Gaudí, representant genial d'un moment històric, té la qualitat dels grans creadors: la intemporalitat, ja que si per un costat en fa pensar en una nova Edat Mitjana, també, com la Pedrera, ens suggereix una prehistòria inventada, mítica.