Definitivament, la fotografia...testing image

Definitivament, la fotografia és una de les Belles arts. Ha costat, a causa de la seva relativa aparició, entrar a l'Olimp on es troben de sempre entronitzades l'arquitectura, l'escultura o la pintura.

Potser també la vulgarització dels aparells fotogràfics fa que costi valorar l'obra dels fotògrafs professionals, però hem de considerar els aparells que fan servir com els pinzells en mans del pintor. Aquests instruments que utilitzats per un "amateur" donen uns resultats i en mans de Goya o de Dalí en donen uns altres de ben diferents...