testing image

Una fotografia no pot descriure's simplement en termes de "falsa" o "veritable", de manipulada o no manipulada. Els guardians de la presumpta virginitat de la imatge "verdadera" no haurien d'oblidar la lapidària advertència d'Edward Steichen: "Cada fotografia no és res més que una falsificació [fake] del principi a la fi; una fotografia impersonal i no manipulada és pràcticament impossible". Molts altres han insistit sobre el tema més tard, només que tals paraules profètiques varen ser escrites el 1902 –una època exempta de Photoshop i d'internet- per la persona que al llarg del segle XX acumulà més experiència i saviesa sobre la pràctica de la fotografia i la seva gestió.