Nascuda d'un maridatge entre l'art i la ciència...testing image

Nascuda d'un maridatge entre l'art i la ciència, la fotografia no ha cessat de somoure consciències fins a límits que molt han jutjat intolerables. En un principi alguns la van considerar pecaminosa i fins i tot diabòlica per duplicar la imatge del món amb una tal perfecció que només estava reservada en exclusiva a la mà de Déu. Tant en el rerefons d'aquest anatema com en el de les reprovacions que el seguiren mantenien una argumentació comuna: la imatge fotogràfica transmet un excés de veritat i aquest excés es fa a voltes insuportable. [...] El dibuix s'associa a una interpretació subjectiva, potser exagerada o tergiversada; la fotografia, en canvi, s'associa a un pur reflex del real. La fotografia no només conté realitat sinó que la depassa; els vells halurs de plata semblen seguir traspuant una veritat que, al vessar-se, esporugueix.