Verema a Casanoves


Obra:Primeres poesies (p. 45)
Indret:Casanoves
Municipi:Illa
Comarca:Rosselló

testing image

Verema a Casanoves


Si és morta la libèl·lula atzurada,

i ressona el cant pla de la ribera,

ja deixa el somater les semals plenes

vora el trist abandó de la capella

que volta dels olius el gris silenci,

i més amunt s'escampen les culleires

amb el mocadoret blanc que aleteja,

com lligades pel ritme d'una dansa,

cadascuna seguint la seva llaca,

on manta estesa sorralenca enyora

el vol de les perdius esparverades.

Entretant a ponent el cel s'allisa.

Té un color de viola la muntanya

que ara va fosquejant, més alterosa.

El gorg solet s'anima i vespilleja,

i la fressa que ens sobta en l'oliveda

és el plany de les dríades ferides.

 

Vent de tardor, se'n tornen les carretes,

girant pausadament, girant les rodes.

El most sotraquejat resquitlla i deixa

a cada banda un ròssec i s'acaten

per damunt del camí les canyes verdes.