Carta al senyor alcalde


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Carta al senyor alcalde (Fragment)

Ja que l'època present és tan democràtica... vinguen los procediments democràtics; vinguen noves barriades en lo cor de la ciutat, amb habitacions modestes i senzilles, a fi de que els menestrals i obrers que viuen en aqueixos carrerons, que a tan llastimer compadiment mouen als filàntropos benignes —i negociants al mateix temps —, tinguen aire, sol i carrers amples, aixís com los desitgen tan generosos benefactors; però no es prenga com a falsa excusa la reforma i serveixi per a allunyar-los i traure'ls de sos niuets deixant lo lloc a altres classes que encara que molt dignes i més acomodades, no per això han de tenir la privativa de gosar més aires i més sol que la menestraleria.

Lograt aqueix empenyo, a terra los carrerons, que ahir un company de redacció, per acabar-los de difa­mar, los suposa encobridors de maldats, enquibiment de lladres i de furts i d'accions lletges, lo mateix que si parlés de la plaça de Catalunya o de qualsevol carrer de l'Ensanxe!

A terra de seguida eixos carrers malvats, amb tants obradors d'argenters, i aquestos apilotaments d'estotgistes i polidores, amb eixes fornals d'obreria de plata, de calzes, salpassers, canadelles, bergansins i presentalles! Avall los artífices esmaltadors de metalls rics, muntadors de pedres fines, gravadors, llapidaires, bijutiers, finistes, culleraires, negociants d'argent i d'escumilles, torners de gerros i canelobres i custòdies! Avall, tota eixa belitralla industriosa! Que Bar­celona vol esclatar com una taronja que s'obre en grills i necessita que el sol la toqui, el vent l'auregi i els colors sanitosos li sien retornats... Avall la pobreria que no pot pagar crescuts lloguers de casa! O amunt, si per cas, dret a la Muntanya Pelada, a les Hortes de Sant Bertran o al cap del diable, a treballar per pocs diners! I amunt o avall d'una vegada si us plau, a recobrar la salut que us man­ca i a canviar d'aires i de dificultats en altres llocs més espaiosos!

I vosaltres, botiguers de galindaines, perxers d'elàstics i lligacames, cadiraires, barbers, menestrals, ebenistes i herbolaris, ànsia, feu quatre petons als parroquians, que no els veureu mai més, i a vivir, que entra el rumbo i 1'abundància, i campeu's-e-la com pugueu, que no sou de la conxorxa, ni la broma es fa per vosaltres, ni la ganància, que prou tràfec us vindrà per sospirar i doldre el bé perdut.